Artunio Publikum - nový spôsob budovania publika

Vytvorte si s návštevníkmi vášho festivalu alebo podujatia výnimočný vzťah.

Artunio Publikum

“Artunio Publikum” je projekt vytvorený špeciálne pre festivaly, ktoré chcú budovať a zväčšovať svoje publikum a návštevnosť cez sociálnu sieť Artunio.

Benefity:

Zvýšite počet návštevíkov na vašom festivale.             

Zvýšite povedomie širokej verejnosti o vašich aktivitách.

Informujete divákov o vašom festivale notifikáciami.

Rozšírite si publikum za hranice vášho aktuálneho dosahu.

Taktiež získate:

Artunio profil vašho festivalu

Profil je miesto, kde bude prebiehať interaktívna a obojstranná komunikácia s vaším publikom.

 • Možnosť pridávať príspevky vo forme zaujímavého obsahu

 • Komunikácia cez príspevky, fotky, videá a komentáre

 • Rýchle vyhľadanie vašej organizácie užívateľmi

Funkcie pre budovanie vášho publika

Pravidelným prispievaním zaujímavého obsahu zvýšite záujem a počet vašich návštevníkov.

 • Možnosť získavania sledovateľov a budovania publika

 • Zobrazovanie vašich príspevkov na spoločnej domovskej stránke

 • Nárast počtu návštevníkov, ktorí sa
  k vám pravidelne vracajú

Pozornosť kolektívneho publika

Získate možnosť osloviť návštevníkov a divákov iných kultúrnych organizácií nielen z vášho regiónu, ale aj z celého Slovenska.

 • Zapojenie sa do projektu s množstvom rôznych organizácií

 • Zobrazovanie vášho festivalu divákom ostatných organizácií

 • Presne cieľené notifikácie užívateľom o vašom festivale

Notifikácie o vašom festivale

O vašom festivale sa diváci dozvedia prostredníctvom notifikácií priamo v aplikácii Artunio.

 • Zvýšená informovanosť a návštevnosť festivalu

 • Notifikácie cielené na užívateľov, ktorí sa zaujímajú o to, čo robíte

 • Výhodou notifikácie je, že nemôže skončiť v spame ako napríklad email

Notifikácie odosielame ako odkaz na relevantný obsah, ktorý ste nahrali na Artunio.

Reklamu na rôznych miestach Artunia

Váš festival bude zobrazovaný na rôznych miestach Artunia divákom z celého Slovenska.

 • Zobrazovanie vašho festivalu na rôznych miestach na Artuniu

 • Zvýšenie počtu nových užívateľov Artunia k vašim sledovateľom

 • Zvýšenie informovanosti a návštevnosti vašich podujatí

Konzultácie pre budovanie publika

Váš tím zaškolíme na prácu s aplikáciou a tvorbu obsahu pre zvýšenie efektivity a zníženie nákladov.

 • Ako používať aplikáciu na komunikáciu s publikom

 • Aký obsah prispievať a aké hashtagy používať

 • Ako používať Artunio pre budovanie stáleho publika

Cenník:

Pre úspešné zapojenie sa do projektu Artunio Publikum a Artunio Publikum + nás prosím po registrácii kontaktujte.

ARTUNIO PUBLIKUM+

50 mesačne
 • • Profil organizácie
 • • Funkcie pre budovanie publika
 • • Kolektívne publikum
 • • Notifikácie
 • • Reklama na rôznych miestach Artunia
 • • Hodinová konzultácia 1x mesačne

ARTUNIO PUBLIKUM

25 mesačne
 • • Profil organizácie
 • • Funkcie pre budovanie publika
 • • Kolektívne publikum
 • • Notifikácie
 • • Reklama na rôznych miestach Artunia

ARTUNIO ZÁKLAD

 
Zdarma  
 • • Profil organizácie
 • • Funkcie pre budovanie publika

Pri zapojení sa do jedného z projektov získate úvodné zaučenie/konzultáciu zdarma.

Do projektu sa možu zapojiť festivaly všetkých veľkostí a žánrov.